Một phương pháp tiếp cận tâm lý về việc Quỷ ám và trừ tà: Xua đuổi Satan qua việc trừ tà - tâm lý
Tác giả: Cha Alfons Sebatu, Ph.D
Ký hiệu Tác giả: SE-A
Dịch giả: Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Định, CS
DDC: 235.4 - Ma quỷ và các hiện tượng lạ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013008
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013155
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
GIỚI THIỆU 9
LỜI TỰA  11
PHẨN I: SATAN NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA SATAN VÀ QUỶ ÁM 21
Chương 1: Satan và tà thần  22
Chương 2: Công trình của Satan và cuộc chiến thiêng liêng  47
Chương 3: Chúa Giê-su đánh bại Satan trong cuộc chiến thiêng liêng 76
Chương 4: Nhận biết hiện tượng ám nhập  92
Chương 5: Những điểu kiện tâm thể gây ra sự ám nhập nơi con người 119
Chương 6: Giải thích theo tâm lý học về hiện tượng quỷ ám 130
PHẨN II: QUAN NIỆM TRỪ TÀ VÀ TRỪ TÀ-TÂM LÝ  147
Chương 7: Trừ tà trong Kinh thánh  148
Chương 8: Quan niệm của trừ tà-tâm lý 165
PHẨN III: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TRỪ TÀ-TÂM LÝ  191
Chương 9: Phương pháp giải thoát bằng mệnh lệnh để chữa trị sự ám ảnh thói hư và nết xấu 192
Chương 10: Giải thoát bằng sự tưởng tượng để chữa lành sự ám ảnh, thói hư và nết xấu 209
Chương 11: Trừ tà-tâm lý bằng phương pháp ra lệnh  213
Chương 12: Trừ tà-tâm lý dùng phương pháp biểu tượng 224
Chương 13: Trừ tà-tâm lý phương pháp phối hợp 231
Chương 14: Trừ tà-tâm lý phương pháp từ xa 233
Chương 15: Trừ tà-tâm lý dùng phương pháp biểu tượng cho các thần văn hóa 235
Chương 16: Những trường hợp ám nhập điển hình và trừ tà-tâm lý  248
Chương 17: Những trường hợp quấy phá, hiện hình và nguyền rủa  261
Chương 18: Những trường hợp liên quan đến trừ quỷ  275
PHẨN IV: CHỨC LÀNH CẦU NGUYỆN VÀ NGHI THỨC TRỪ TÀ 297
Chương 19: Phép lành và lời nguyện giải thoát  298
Chương 20: Mẫu trừ tà đơn giản dành cho Linh mục và giáo dân 321