New studies in Biblical theology: God's Unfaithful Wife
Phụ đề: A biblical theology of spiritual adultery
Tác giả: Raymond C. Ortlund Jr
Ký hiệu Tác giả: OR-R
DDC: 231.76 - Giao ước và hoạt động trong lịch sử
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: S2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012958
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 23
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích