Death and the Afterlife
Phụ đề: Biblical perspectives on Untimate questions
Tác giả: Paul R. Williamson
Ký hiệu Tác giả: WI-P
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012957
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích