Now Choose Life
Phụ đề: Theology and ethics in Deuteronomy
Tác giả: J. Gary Millar
Ký hiệu Tác giả: MI-G
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012954
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 216
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích