Hear, My Son
Phụ đề: Teaching and learning in Proverbs 1-9
Tác giả: Daniel J. Estes
Ký hiệu Tác giả: ES-D
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012951
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 23
Số trang: 174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích