Five Festal Garments
Phụ đề: Christian reflections on the song of songs, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes and esther
Tác giả: Barry G. Webb
Ký hiệu Tác giả: WE-B
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012948
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích