God the peacemaker
Phụ đề: how atonement brings shalom
Tác giả: Graham A. Cole
Ký hiệu Tác giả: CO-G
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012941
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích