Tự do nội tâm
Phụ đề: Sức nạnh của Tin, Cậy và Mến
Nguyên tác: La Liberté intérieure
Tác giả: Jacques Philippe
Ký hiệu Tác giả: PH-J
Dịch giả: Lm. Minh Anh, Nữ Biển Đức
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001113
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001136
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004873
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

“Cuốn sách này nói đến chủ đề nền tảng của đời sống Kitô giáo: tự do nội tâm. Mục đích của nó thật rõ ràng. Mọi Kitô hữu cần khám phá ra rằng, ngay trong những hoàn cảnh bên ngoài bất ưng nhất, bên trong chúng ta vẫn có một khoảng không tự do mà không ai có thể lấy đi, bởi Thiên Chúa là nguồn mạch và là bảo chứng của tự do đó” (Lời nói đầu của sách). Sách gồm 5 chương, chủ yếu nhắm tới chấp nhận chính mình, chấp nhận đau khổ và chấp nhận tha nhân, để có sự tự do nội tâm đích thực của người Công giáo.