Từ điển Công giáo phổ thông
Tác giả: John A. Hardon, SJ
Ký hiệu Tác giả: HA-J
Dịch giả: Nhóm Chánh Hưng
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000964
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 734
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002691
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 734
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006936
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 734
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có