Poentientia Salutaris
Phụ đề: Que dire a nos penitents
Tác giả: Alois Roegg
Ký hiệu Tác giả: RO-A
DDC: 243 - Tác phẩm đạo đức theo Tin mừng cho cá nhân và gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011201
Nhà Xuất bản: Salvator
Năm Xuất bản: 1948
Khổ sách: 18
Số trang: 366
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích