Lịch sử Giáo hội cô đọng. Từ 1939 đến 1978
Tác giả: Thiên Ân
Ký hiệu Tác giả: TH-A
DDC: 270.8 - Thời kỳ hiện đại, từ năm 1789 đến....
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000902
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 203
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỞ ĐẦU 5
I. ĐỨC PIO XII (1939 - 1958)  
1. Các chặng đường phục vụ 7
2. Trên Tòa Thánh Phêrô 10
3. Giáo Hoàng Truyền giáo 13
4. Đức Piô XII trong và sau đệ II thế chiến 1939 - 1945 15
5. Đức Piô XII vị cha chung 22
6. Tông đồ mới 24
7. Thần bí 28
8. Giáo hoàng Thánh Mẫu 33
9. Qua đời 42
II. ĐỨC GIOAN XXIII (1959-1963)  
1. Tôi sẽ bước lên bàn thờ 43
2. Những gì ảnh hưởng đến Đức Roncalli 46
3. Bảo Gia Lợi (1925-1934) 50
4. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy lạp 53
5. Sứ Thần Tòa Thánh Tại Pháp 59
6. Thượng Phụ Venezia 63
7. Mật tuyển hội 65
8. Con người Đức Gioan XXIII 70
9. Thư từ, diễn văn, tông huấn 72
10. Công đồng Rô ma 75
11. Hồng Y đoàn 76
12. Một ngày của Đức Gioan XXIII 76
13. Công Đồng Vaticano II 78
14. Đức Gioan XXIII qua đời 84
15. Đức Gioan XXIII với Việt Nam 91
16. Các "Phép lạ" của Đức Gioan XXIII 93
III. ĐỨC PHAOLÔ VI (1897-1978)  
1. Tiểu sử 96
2. Mười lăm năm trên tòa Thánh Phêrô (1963-1978) 99
3. Công Đồng Vaticano II 101
4. Canh tân 113
5. Đức Phaolô VI với sự hiệp nhất Kitô giáo 126
6. Các chuyến du hành mục vụ 129
7. Các tông huấn 143
8. Đức Phaolô VI với thế giới 148
9. Đức Phaolô VI qua đời 153
MỤC LỤC 165