Nước trời được mặc khải cho "những người bé mọn"
Nguyên tác: Le Royaume Révelé
Tác giả: Éloi Leclerc
Ký hiệu Tác giả: LE-E
Dịch giả: Tự Tín
DDC: 231.74 - Mạc khải
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000878
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003177
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004817
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009762
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 107
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Lời tựa 9
1.Nước Thiên Chúa trong lịch sử dân Ít-ra-en 13
2.Đức Giêsu hay thực tại "hôm nay" của Nước Trời 24
3.Tin Mừng đòi phải sám hối 35
4.Hiến chương Nước Trời 43
5.Các thính giả của Đức Giêsu phân rẽ 48
6.Nước Trời và Mầu nhiệm Đức Giêsu 53
7.Nước Trời trong bóng tối tử thần 67
8.Nước Trời trong ánh sáng phục sinh 73
9.Nước Trời trong hơi thở của Thần Khí 83
10.Nước Trời và Hội Thánh 89
KẾT LUẬN 101
Xem đầy đủ Thu gọn