Cấm phòng bằng nhật ký
Tác giả: Gloria Hutchison
Ký hiệu Tác giả: HU-G
Dịch giả: Bùi Hữu Thư
DDC: 248.8 - Hướng dẫn đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000875
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích