Phát triển bản thân Kitô hữu
Nguyên tác: Le Développement Personnel du Chrétien
Tác giả: Norbert Mallet
Ký hiệu Tác giả: MA-N
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp, Nguyễn Kiều Lan
DDC: 170.4 - Các chủ đề đặc biệt trong đạo đức học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009852
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009938
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010118
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. CÁC CÂU HỎI ĐỐI MẶT VỚI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN  
 Sự nguy hiểm của New Age (Thời Đại Mới)  9
Sự tiếp cận đó đưa đến hai hậu quả 14
Sự cám dỗ của học thuyết Pélage 16
Loại bỏ tính siêu việt 19
Bệnh lý hay là tội lỗi?  23
Cộng sinh giữa phát triển bản thân và sứ mệnh ki-tô giáo 27
Qui chế của các công cụ phát triển bản thân 30
II. MỘT THUYỀN THỐNG CỔ XƯA  
"Bạn hãy tự biết lấy mình"  34
Platon: biết Thiên Chúa để tự biết mình 36
Aristote: biết bản tính của mình và tiến bộ  43
III. HOÁN CẢI BẢN THÂN TRONG THUYỀN THỐNG GIÁO HỘI   
Các Giáo Phụ lưu ý đến các đam mê  48
Khuynh hướng tự nhiên của con người theo thánh Tô-ma Aquino  55
Nhân vị trọng tâm phụng vụ  61
Thực hành linh hướng  66
IV. CHỦ THUYẾT NHÂN VỊ KI-TÔ GIÁO VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN  76
Đối thoại giữa thần học và phát triển bản thân  76
Thiên Chúa đã trở thành người đó... 84
Nhân vị trong Ki-tô giáo  88
Bản tính nhân loại và sự hiện diện của Thiên Chúa 95
Vai trò của tâm lý học  100
V. ĐỘNG LỰC TÍNH CỦA SỰ HOÁN CẢI BẢN THÂN  
Sự ưu sầu của người thanh niên giàu có  105
Sự lo sợ của người đầy tớ có duy nhất một nén bạc 108
"Người cha có hai con trai..."  113
"Ngươi hãy yêu người thân cận như chính mình"  120
VI. ĐẠO ĐỨC HỌC HAY LÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN?  
Hoạt động đến từ cái chúng ta là 126
Sự cám dỗ của một nền đạo đức "Ngoại thổ" (HORS SOL) 129
Tiến tới phát triển toàn diện con người 132
Hòa hợp cứu độ và chữa lành 139
Tự giải phóng để được làm con trai 144
Trở thành đạo đức và thăng hoa 148
VII. NHỮNG LỢI LỘC NÀO CHO MỘT NGƯỜI KITÔ GIÁO TĂNG TRƯỞNG VÀ NHÂN LÊN 151
Phát triển các tài năng nén bạc của mình 155
Nhập thể đức tin của mình, sống sự sống lại của mình 159
Hiểu biết hơn để yêu nhiều hơn 163
VIII. MỘT CÁCH CỤ THỂ, CHỌN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG NÀO 166
Phân biệt thế nào 167
Được đào tạo ở đâu 169
Lắng nghe trong quan hệ với người thân cận 172
Hiệp thông bất bạo động 174
Phân tích hòa giải 178
Phương pháp Vittoz 181
Cửu đồ nhân (Ennesagramme) 181
Kết luận 186
Xem đầy đủ Thu gọn