Luyện ngục: Cuộc thanh tẩy cuối cùng
Tác giả: Lm. Mark, C.M.C
Ký hiệu Tác giả: MAR
DDC: 236.5 - Luyện ngục
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009848
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có