Simon được gọi là Phêrô
Phụ đề: Theo dấu chân người môn đệ Chúa
Nguyên tác: Simon Chiamoto Pietro: Sui passi di un uomo alla sequella di Dio
Tác giả: Dom Maruo, O.Cist
Ký hiệu Tác giả: MA-D
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009772
Nhà Xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 19
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009773
Nhà Xuất bản: Văn Hóa - Văn Nghệ
Năm Xuất bản: 2018
Khổ sách: 19
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời ngỏ 
Dẩn nhập
1. "Họ đang quăng chài xuống biển” (Mt 4:18)
2. "Nhưng vâng lời Thầy" (Lc 5:5)
3. "Anh sẽ được gọi là Kêpha" (Ga 1:42)
4. "Xin truyền cho con đi trên mặt nước” (Mt 14:28)
5. "Anh là Phêrô" (Mt 16:18)
6. "Satan, lui lại đàng sau Thầy!" (Mc 8:33)
7. "Chúng ta ở đây tốt quá” (Mc 9:5)
8. "Phần Thầy và phần anh” (Mt 17:27)
9.  "Con phải tha thứ bao nhiêu lần?" (Mt 18:21)
10.  "Chúng con biết đến với ai?" (Ga 6:68)
11. "Không đời nào Thầy lại rửa chân cho con!" (Ga 13:8)
12. "Con sẽ thí mạng con vì Thầy" (Ga 13:37)
13.  "Tôi không biết người ấy" (Mt 26:72)
14. "Cả hai cùng chạy" (Ga 20:4)
15. "Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?" (Ga 21:15)
LỜI BẠT: Cái bóng của Simon Phêrô
 
Xem đầy đủ Thu gọn