Chúa biết sự thật nhưng chẳng nói ngay
Tác giả: Lev Tolstoy
Ký hiệu Tác giả: TO-L
Dịch giả: Trần Thị Phương Phương
DDC: 891.73 - Tiểu thuyết (Văn học Nga)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009768
Nhà Xuất bản: Văn Học
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009813
Nhà Xuất bản: Văn Học
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 20
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có