New Catholic Encyclopedia
Tác giả: Thomas Carson
Ký hiệu Tác giả: CA-T
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập số: Vol 15
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009730
Nhà Xuất bản: United States of America
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Số trang: 730
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có