La formation intellectuelle dé prêtres
Tác giả: Many authors
Ký hiệu Tác giả: MANY
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009628
Nhà Xuất bản: Anvil Publishing
Năm Xuất bản: 1986
Khổ sách: 20
Số trang: 311
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có