Giới thiệu Đức Giêsu cho mọi người
Tác giả: TGM. Joseph Doré
Ký hiệu Tác giả: DO-J
Dịch giả: Lm. Micae Nguyễn Hữu Đức, PSS
DDC: 232.9 - Gia đình và cuộc đời Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009615
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009733
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mở đầu 5
1. Cuộc đời  11
2. Sứ điệp 45
3. Căn tính 86
4. Hậu thế 124
Kết luận 165
Tham chiếu thư mục 174
Xem đầy đủ Thu gọn