Le Prêtre
Phụ đề: À la recherche de lui - mème
Tác giả: J. Laplace, SJ
Ký hiệu Tác giả: LA-J
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009596
Nhà Xuất bản: Editions du Chalet
Năm Xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có