Integral Formation of Catholic Priests
Tác giả: Marcel Metzger
Ký hiệu Tác giả: ME-M
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009493
Nhà Xuất bản: Ces Rome
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 253
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có