Tiên vàn tâm nhà giáo dục
Tác giả: Joseph Trần Văn Lực, Sch.P
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 370.1 - Triết lý, lý thuyết, các lĩnh vực tổng quát về giáo dục
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009317
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009333
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời cám ơn 6
Lời tựa 8
DẪN NHẬP  
PHẦN I: GIÁO DỤC  
Giáo dục là gì? 15
Cử chỉ 17
Hòn đá 19
Phép giáo dục 21
Triệt tiêu 22
Món quà con thuyền 24
Cư xử 27
Cây cột 29
Vòng tròn 31
Uốn cây 34
Trái bóng 36
Nhân bản 38
Cái túi 40
Tư cách pháp nhân 42
Đường đua 43
Cái nôi 45
Giả danh 47
Áp đặt 49
Đầu kéo 52
Tá điền 54
Ngôi trường tiên vàn 57
Những vị thần 59
Yếu tố giáo dục 61
Chủ và thụ động 63
Không giới hạn 65
Điều không đáng biết 67
Nghệ thuật sửa lỗi 69
Chiều kích thứ hai 71
Một phút hành động 74
Chân bàn đạt chuẩn 76
Ba chiều kích 77
Đào luyện con người 78
Thanh gươm 81
Lẽ công chính 83
Thụ hưởng trong giáo dục 85
Chối bỏ chính mình 87
Hoa sen 89
Đức tính 91
Suối mạch 92
Tĩnh và lặng 94
Sự vô biên của giáo dục 96
Tiên hoàn thiện 97
Tấm gương 99
Xác không hồn 101
Sự hòa hợp 102
Quyển sách con người 104
Nhà giáo dục vĩ đại 106
Đầu tẩy thuốc 108
Chuyên môn, tâm trí 111
Tự do 113
Mặc khải 115
Nền giáo dục 117
Đạo và đức 119
PHẦN II: NHÀ GIÁO DỤC  
Dẫn nhập ba chiều kích 122
CHIỀU KÍCH THỨ NHẤT: CON NGƯỜI 126
Tôn trọng 126
Các giá trị bản thân 126
Các giá trị nơi người khác 129
Văn hóa và ngôn ngữ 131
Ý chí 133
Hướng tới những mục tiêu 133
Bám sát mục tiêu 136
Cam chịu 138
Nhạy bén  140
Kiên nhẫn 142
Ý thức thời gian 142
Cái cần 144
Kiên quyết 146
Nhận biết giới hạn 148
Miệt mài trong sứ vụ 150
Kế hoạch cá nhân 150
Vươn tới những giới hạn 152
Sử dụng thời gian hợp lý 154
Sự lười biếng 155
Sự quan tâm 157
Phẩm chất 159
Trật tự giáo dục 159
Tư tưởng giáo dục 160
Lời nói giáo dục 162
Hành động giáo dục 164
Cư xử 165
Đối với bản thân 165
Đối với học viện 167
Đối với đồng nghiệp 169
Đối với ngành 171
Những khía cạnh ngoại thể 172
Yếu tố cá nhân 172
Yếu tố tập thể 174
Yếu tố hoàn cầu 175
Ý thức 176
Ý thức hệ giáo dục 176
Ý thức trách nhiệm giáo dục  178
Ý thức phát triển giáo dục 179
CHIỀU KÍCH THỨ HAI: TRÍ TUỆ 182
Khả năng 182
Trí tuệ phát triển 184
Mục đích của trí tuệ 186
Món quà trí tuệ 187
Tu dưỡng trí tuệ 189
Trí tuệ sử dụng con người 192
CHIỀU KÍCH THỨ BA: TINH THẦN 182
Dẫn nhập  194
Con đường 195
Hậu giá trên con đường giáo dục 197
Chính danh 200
Tình yêu trong niềm cảm mến 201
Sự quan tâm chia sẻ và thấu hiểu 202
Niềm đam mê trong sự giáo dục nhiệt huyết 204
Thả hồn 205
Xem đầy đủ Thu gọn