Vì một sinh thái học nhân bản
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu Tác giả: BEN
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp, Nguyễn Thái Đông
DDC: 261.88 - Môi trường
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009302
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009319
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009334
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Tính cấp bách của sinh thái học nhân bản 5
Tiếp xúc với thiên nhiên, con người tìm lại được mình là một thụ tạo, trong mức độ "tiếp đón Thiên Chúa" 13
Nuôi dân số thế giới trong sự tôn trọng đa dạng sinh học 14
Sự hài hòa của khoa học và đức tin 17
Lễ kỷ niệm lần thứ 20 thảm họa Tchernobol 21
Thụ tạo, với tất cả các ơn huệ của nó, mong ước vượt ra ngoài bản thân 25
Sông Amazone, nguồn sự sống 29
Không có sự liên đới, các quốc gia gặp nguy co làm trở ngại cho công cuộc của các tổ chức quốc tế, vốn đang tìm cách chống nạn đói và thiếu dinh dưỡng 32
"Sinh thái hòa bình" 36
Môi trường, nhân phẩm, giá trị tinh thần: ba thách thức phải đương đầu để phục vụ công bình do đức ái tạo cảm hứng 41
Sự khai thác môi trường một cách vô trách nhiệm cho thấy một quan niệm phi nhân của phát triển 45
Con người đã nhận thụ tạo để thực hiện cùng với nó kế hoạch của Thiên Chúa 49
Ước mong các tri thức khoa học và kỹ thuật luôn được áp dụng trong sự tôn trọng luật quốc tế 51
Bắc cực: Tấm gương cuộc sống 53
Tăng cường giao ước giữa con người và môi trường 56
Khi lô-gic của chia sẻ và liên đới thắng thế, thì có khả năng sửa chữa con đường và hướng nó tới phát triển cân bằng và bền vững 57
Quyền lương thực 59
Gia đình, cộng đồng nhân loại và môi trường 62
Con người mới cho một thế giới nhân loại cần được giải thoát 64
Quản lý theo công lý các hoa trái của thụ tạo 66
Sự kỳ diệu của thụ tạo và các vết thương khắc ghi vào bề mặt trái đất 69
Lối sống thanh đạm ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường 75
Tính ích kỷ và đầu cơ ngăn cản cuộc đấu tranh chống đối 78
Luật tự nhiên, bửu bối chống lại thủ thuật và bất công đối với con người 81
Chống đói nghèo xây dựng hòa bình 82
Việc tìm đến các năng lượng thay thế đáp ứng ước vọng của nhân loại, quản lý sự sáng tạo tốt hơn 94
Nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng với tài nguyên trái đất 96
Con người biết lợi thế mà vũ trụ có về mình, vũ trụ không biết gì hết 100
Phát triển con người toàn diện trong bác ái và chân lý 110
Một sự phát triển con người toàn diện để cho mỗi dân tộc có tiếng nói 122
Bảo toàn thụ tạo 127
Chìa khóa của trái đất trong tay của con người 130
Nhiều đầu tư hơn cho nông nghiệp ở các nước nghèo 132
Thụ tạo được ghi dấu bởi sự hữu hạn 135
Muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ thụ tạo 137
Sự lựa chọn của các cá nhân, của các gia đình, và của các chính quyền địa phương là căn bản để bảo vệ môi trường 151
Bảo về sự sáng tạo là nhân tố hòa bình và công lý 153
Trách nhiệm xã hội đồng nghĩa với sự quan tâm ngày càng lớn đối với các nhu cầu của người lao động, vì lợi ích của cộng đồng, và đồng nghĩa với sự tôn trọng ngày càng cao đới với môi trường 162
Lời Chúa và sự bảo toàn thụ tạo 166
Phải đánh nghèo đói bằng phát triển con người đích thực 176
Khoa học, nơi đối thoại, gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên và theo tiềm năng cũng là giữa con người và Đấng tạo hóa 171
Để sự phát triển được bền vững, phải nhắm tới sự quân bình mới giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ 174
Khi chiêm ngưỡng thụ tạo, con người cảm mến chúc tụng và tri ân, công trình của Chúa 176
Người nông phu, mô hình của não trạng kết hợp đức tin và lý trí  179
Thế giới là sản phẩm của lý trí sáng tạo 180
Nhìn từ không gia, trái đất đẹp và mong manh 187
Đầu cơ tích trữ vô hạn định gây tình nên những hệ luận tác hại lên mới trường và lên chính bản thân chính bản trân con người 189
Dứt khaots cần thiết phải có sinh thái học nhân bản 190
Lương thực là điều kiện liên quan đến quyền sống cơ bản 194
Sinh thái học nhân bản sinh thái học môi trường 199
Lao động nông nghiệp, mục tiêu của mọi chiến lược của tăng trưởng và phát triển toàn diện 209
Thế giới đã tạo thành, không chỉ là một kịch bản đơn giản. Trong đó khắc ghi hành động cứu độ của Chúa, nhưng là sự khởi đầu của hành động tuyệt vời này 214
Giáo hội và khuyến khích các chính phủ bào vên tài sản cơ bản là đất và nước 222
Lạy Chúa, ngợi khen Chúa với muôn loài thụ tạo 224
Chú thích 228
Xem đầy đủ Thu gọn