Bí quyết giáo dục con trẻ thành công
Tác giả: Lm. Lê Văn Quảng
Ký hiệu Tác giả: LE-Q
DDC: 370.111 - Giáo dục nền tảng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009186
Nhà Xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009634
Nhà Xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời dẫn nhập 5
1. Con cái khó dạy hay mình không biết cách dạy 9
2. Khích lệ 23
3. Biến chứng 45
4. Những mục đích sai lầm của con trẻ 61
5. Những quan niệm sai lầm về việc thưởng phạt 73
6. Cứ để những hậu quả của nó xảy ra 83
7. Phải cứng rắn nhưng không thống trị 95
8. Hãy tỏ ra kính trọng con trẻ 101
9. Tránh phê bình chú trọng ưu điểm hơn là khuyết điểm 107
10. Thiết lập thói quen tốt 119
11. Từ từ huấn luyện 125
12. Thuyết phục cộng tác 133
13. Tránh tranh chấp quyền hành 145
14. Tránh xung đột 157
15. Bằng hành động không bằng lời nói 167
16. Hãy can đảm nói lên tiếng "không" 179
17. Đừng hành động theo phản ứng tự nhiên 189
18. Đừng bảo vệ thái quá 197
19. Cổ võ sự tự lập 203
20. Hãy đứng ngoài cuộc 213
21. Đừng sợ 229
22. Hãy lo chuyện mình, chớ lo chuyện người 237
23. Đừng thương hại 251
24. Nhẹ nhàng và hợp lý trong mệnh lệnh 265
25. Trước sau như một 271
26. Hãy đặt chúng trong cùng một con tàu 277
27. Lắng nghe 283
28. Giọng nói 287
29. Bình tĩnh 289
30. Cùng nhau vui sống 295
31. Truyền hình 301
32. Tôn giáo 307
33. Nói với chúng, không nói cho chúng 311
34. Coi nhẹ những thói xấu của con trẻ 319
35. Đừng để ý thái quá 327
36. Hội đồng gia đình 333
Xem đầy đủ Thu gọn