Chân Lý - Là
Tác giả: Ramesh S. Balsekar
Ký hiệu Tác giả: BA-R
Dịch giả: Vũ Toàn
DDC: 110 - Siêu hình học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000814
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001526
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001527
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001528
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001529
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Lời nói đầu 5
Lời người biên tập 13
1. Lòng tự hào về sự thành đạt 19
2. Ý  thức - Vốn liếng duy nhất 22
3. Giáp mặt cái chết 26
4. Thị hiện và bất thị hiện là Một 29
5. Tánh biết và ý thức 34
6. Sự ràng buộc của không gian và Thời gian 37
7. Bậc giác ngộ thấy thế giới thế nào? 41
8. Bằng chứng về chân lý 44
9. Ông Rama, tôi là Rama 47
10. Những hinh ảnh trong tưởng tượng 51
11. Vở kịch luôn luôn tiếp diễn 53
12. Sự thị hiện chỉ là chiêm bao 55
13. Tình yêu và thượng đế 59
14. Quan điểm đọc kinh Gita 63
15. Người thanh niên mù với cái thấy đích thực 67
16. Vị khách đến dể nhạo báng 70
17. Tự tánh và hiện tượng 78
18. Hãy hiểu những điều căn bản 83
19. Biết cái Ta và những vấn đề của cuộc sống 88
20. Tôi chỉ cần ân dức của Đạo sư 93
21. Mầm giống của ý thức 99
22. Giác ngộ cái Ta không cần đến cố gắng 108
23. Đứa con của một phụ nữ vô sinh 112
24. Duyệt lại những điều căn bản 115
25. Thật sự chúng ta là gì? 118
26. Cuộc đời - vở hài kịch 123
27. Nhận lầm diện mạo là ràng buộc 126
28. Ông là phi thời 130
29. Không hề có cái như là Giác ngộ 133
30. Trước khi được sinh ra cậu là cái gì? 137
31. Maharaj nói về chính mình 141
32. Một kinh nghiệm riêng 143
33. Không có người nhận thức, chỉ có hành vi nhận thức 148
34. Diện mạo vô cấu 152
35. Hoàn toàn không có người làm 155
36. Không ai được sinh ra, không ai chết đi 159
37. Phân tích ý nghĩ 162
38. Hiện hưu là Thượng đế 164
39. Ông là sự hiện diện hữu thức 167
40. Maharaj lại nói về chính mình 173
41. Không thể có tái sinh 175
42. Trí thức có thể là một sự nghiện ngập 179
43. Thấy hư giả là hư giả tức là Chân lý 182
44. Thử chơi cho biết Thiền 186
45. Không có gì khác ngoài Ta 188
46. PHủ nhận tính cách thực thể 192
47. Người đi tìm là cái bị tìm kiếm 194
48. Bản chất của trạng thái ngủ sâu 198
49. Hủy diệt cái Ông 200
50. Một sự tiết lộ bất khả kính 203
51. Ai đau khổ? 206
52. Tiến bộ trong tìm kiếm tâm linh 209
53. Sự nhận chịu một kinh nghiệm 212
54. Ngôn từ và sự đáp ứng của nó 215
55. Lẫn lộn giữa Sống và Chết 217
56. Nhưng ngày cuối cùng 220
57. Những giây phút cuối cùng: Đại định - Mahasamadhi 241
Phụ Lục 1. Yếu chỉ của giáo pháp 243
Phụ Lục 2. Diễn giải về ý thức 260
Phụ Lục 3. Sùng tín, trí tuệ và con người cá nhân 270
Phụ Lục 4. Toàn thể chân lý 282
Xem đầy đủ Thu gọn