Chúa Thánh Thần
Phụ đề: Ánh sáng và sự sống của Giáo hội
Tác giả: Reniero Cantalamessa
Ký hiệu Tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
DDC: 231.3 - Thần học về Chúa Thánh Thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009041
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009060
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009990
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Giới thiệu 5
Dẫn nhập 9
I. Tôi tin vào Chúa Thánh Thần 11
1. Sự mới mẻ sau Công Đồng 11
2. Tín biểu đọc từ dưới lên 15
3. Một chú giải về “Tín Khoản Thứ Ba” 18
4. Một tín khoản để hoàn thành 24
II. Chúa Thánh Thần và đặc sủng phân định 27
1. Ơn phân định trong đời sống Giáo hội 28
2. Ơn phân định trong đời sống mỗi người 32
3. “Hãy để cho Thánh Thần hướng dẫn” 39
III. Niềm say mê điều độ trong thánh thần 43
1. Hai loại say mê 43
2. Từ sự say mê đến sự điều độ 47
3. Phép Rửa trong Thánh Thần 51
IV. “Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria” 59
1. Giáng Sinh, mầu nhiệm “vì chúng ta” 59
2. “Bởi phép Chúa Thánh Thần” 62
3.  “Trong lòng Đức Trinh Nữ Maria” 66
4. Sự sinh ra thứ ba của Chúa Giêsu 71
V. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta vào mầu nhiệm vương quyền Chúa Kitô 77
1. “Người sẽ làm chứng cho Thầy” 77
2. Sự hiểu biết chủ quan và khách quan về Chúa Kitô  81
3.  Sự hiểu biết tối thượng về Chúa Kitô 87
4. Từ “Nhân vật” Giêsu đến “Ngôi vị” Giêsu 93
VI. Chúa Kitô, “Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” 96
1. Đức tin của Nicêa 96
2. “Anh em bảo thầy là ai?” (Mt 16,15) 103
3. Ai chiến thắng thế gian? 107
4. “Phúc cho con mắt thấy điều anh em thấy!” 111
VII. Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta vào mầu nhiệm tử nạn của Chúa Kitô 114
1. Chúa Thánh Thần trong mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki tô 114
2. Một người chết vì mọi người 118
3.Tử thần đã bị chôn vùi nhờ chiến thắng 124
4. Điều gì đã thay đổi sự chết? 127
VIII. Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô 133
1. Sự phục sinh của Đức Kitô: Lối tiếp cận lịch sử  134
2. Ý nghĩa hộ giáo của sự phục sinh 139
3. Ý nghĩa “thần bí” về sự phục sinh của Chúa Kitô  141
IX. Sự công chính của Thiên Chúa sẽ được bày tỏ 150
1. Nguồn gốc của cuộc Cải Cách Thệ Phản 150
2. Giáo huấn về sự công chính hóa bởi Đức tin sau Luther 157
3. Công chính hóa nhờ đức tin: Một giáo huấn của Phaolô hay của Chúa Giêsu? 162
4. Làm sao để rao giảng sự công chính hóa nhờ đức tin hôm nay 166
Xem đầy đủ Thu gọn