La Confnirmation
Tác giả: Jean-Pierre Leclercq
DDC: 234.162 - Bí tích Thêm sức
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009032
Nhà Xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có