Đọc Tin mừng theo Thánh Gioan
Tác giả: Roger Varo
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.5 - Tin mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009029
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn