Đọc Tin mừng theo Thánh Gioan
Tác giả: Roger Varro
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.5 - Tin mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ: Việt