Dẫn luận về trí nhớ
Nguyên tác: Memory a very short introduction
Tác giả: Jonathan K. Foster
Ký hiệu Tác giả: FO-J
Dịch giả: Thái An
DDC: 153 - Qúa trình trí tuệ và trí thông minh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009254
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 20
Số trang: 214
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
1. Bạn là trí nhớ của bạn 7
2. Lập bản đồ trí nhớ 40
3. Lôi con thỏ ra khỏi cái mũi 79
4. Những sai lầm trong trí nhớ 99
5. Sự sa sút trí nhớ 133
6. Bảy giai đoạn của đời người 157
7. Cải thiện trí nhớ 176
Tài liệu tham khảo 213
Xem đầy đủ Thu gọn