L'Evangile tel qu'il m'a été révélé
Tác giả: Maria Valtorta
DDC: 248.5 - Chứng nhân
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009026
Nhà Xuất bản: Centre Salésien du Catéchisme
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 22
Số trang: 308
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có