Về đạo Cơ đốc
Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên
Ký hiệu Tác giả: HO-X
DDC: 299 - Các tôn giáo khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009022
Nhà Xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Lời nhà xuất bản 5
Lời giới thiệu 7
Bối cảnh lịch sử ra đời của đạo Cơ đốc 15
Cuộc đời và truyền thuyết của Chúa Giêsu 23
Đạo Cơ đốc cổ đại 29
Đạo Cơ đốc trung đại 43
Đạo Cơ đốc cận đại 81
Đạo Cơ đốc hiện đại 92
Kinh Thánh 107
Giáo lý và thần học 112
Phái hệ và thể chế tổ chức 118
Hiện trạng của Cơ đốc giáo 127
Đạo Cơ đốc với xã hội 140
Xem đầy đủ Thu gọn