Comme des vivants revenus de la mort
Tác giả: Régine du Charlat
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008995
Nhà Xuất bản: Bayard
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có