Pêtes pour Dieu
Tác giả: Charles Singer
DDC: 264.020 5 - Lịch sử, ý nghĩa, địa điểm, nghi thức, lời cầu nguyện trong việc Thờ phượng công cộng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008994
Nhà Xuất bản: Fleurus
Năm Xuất bản: 1977
Khổ sách: 21
Số trang: 98
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có