Maria hoa hồng mầu nhiệm
Nguyên tác: Mary - Rosa Mystica
Tác giả: A. M. Weigl
Ký hiệu Tác giả: WE-A
DDC: 248.29 - Các thị kiến, xuất thần
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008967
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009190
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Lời ngỏ 7
I. Khởi đầu các cuộc hiện ra ở Montichiari  16
1. Hiện ra lần thứ nhât  16
2. Hiện ra lần thứ hai  16
3. Hiện ra lần thứ ba  18
4. Hiện ra lần thứ tư  19
5. Hiện ra lần thứ năm  19
II. Các cuộc hiện ra ở Fontanelle  26
1. Hiện ra lần thứ nhât  26
2. Hiện ra lần thứ hai  29
3. Hiện ra lần thứ ba  30
4. Hiện ra lần thứ tư  32
III. Các cuộc hiện ra kế tiếp  35
IV. Các phép lạ và dấu chỉ siêu nhiên  44
V. Dấu hiệu trên bầu trời  53
VI. Những cuộc trở lại nổi bật  59
VII. Thái độ của giáo quyền  63
VIII. Ý nghĩa các cuộc hiện ra của ‘Hoa Hồng Mầu Nhiệm’ 72
IX. Phải chăng Montichiari nối tiếp và hoàn tất Fatima  85
X. Chúng ta sẽ làm gì? Có thể làm gì?  95
XI. Từ giếng cứu độ  104
XII. Một số kinh nghiệm giá trị và quan trọng  113
XIII. Những lần hiện ra sau này 75-1976  120
1. Cuộc hiện ra ngày15-05-1974 120
2. Cuộc hiện ra ngày 29-06-1974  121
3. Cuộc hiện ra ngày 08-09- 1974 124
4. Cuộc hiện ra ngàv 30-01-1975 128
5. Cuộc hiện ra ngày 08-04-1975 130
6. Cuộc hiện ra ngày 03-07-1975  134
7. Cuộc hiện ra ngày31-08-1975  137
8. Cuộc hiện ra ngày 23-11-1975  139
9. Cuộc hiện ra ngày 06-01-1976  140
10. Cuộc hiện ra ngày 13-02-1976  143
11. Cuộc hiện ra ngày 20-04-1976 145
12. Cuộc hiện ra nsày 06-06-1976  148
13. Cuộc hiện ra ngày 03-09-1976  149
XIV. Sự đáp trả của Mẹ yêu thương 150
Xem đầy đủ Thu gọn