Le temps des chiens muets
Tác giả: Mgr Paul Seitz
DDC: 275.970 904 - Giáo hội Công giáo Việt Nam thế kỷ XX
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008958
Nhà Xuất bản: Flammarion
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009024
Nhà Xuất bản: Flammarion
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có