Kinh tin kính theo chú giải của thánh Tôma Aquinô
Tác giả: Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP
DDC: 238.1 - Kinh Tin Kính - Tín điều
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008872
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009170
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có

LỜI TRI ÂN

NHẬP ĐỀ  11
I. Vài đặc trưng 12
II. Nội dung 14
DẪN NHẬP VÀO ĐỨC TIN 19
I. Những lợi ích của đức tin 19
II. Vấn nạn 23
MỤC I: TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA 27
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất  
I. Thiên Chúa cai quản mọi loài thụ tạo 28
II. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất 30
III. Thiên Chúa tạo dựng trời đất 34
MỤC II: TÔI TIN KÍNH CHÚA GIÊSU KITÔ 43
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng ta  
I. Đức Kitô là con Thiên Chúa 44
II. Đức Kitô là lời của Thiên Chúa 48
MỤC III: ĐỨC KITÔ NHẬP THỂ 52
Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh  
I. Những suy luận giúp hiểu Mầu nhiệm Nhập thể 54
II. Những sai lầm liên quan đến Mầu nhiệm Nhập thể 55
III. Những hệ quả của niềm tin vào sự nhập thể 60
MỤC IV: ĐỨC KITÔ CHỊU CHẾT 63
Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác  
I. Cái chết của Đức Ki tô thật khó hiểu 63
II. Tại sao Đức Kitô chịu đau khổ vì chúng ta? 65
MỤC V: ĐỨC KITÔ PHỤC SINH 73
Xuống ngục tổ tông  
I. Các lý do khiến Đức Kitô xuống ngục tổ tông 75
II. Những bài học từ việc Đức Kitô xuống ngục tổ tông 78
Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại  
I. Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết để dạy dỗ chúng ta 81
II. Sự phục sinh của Đức Kitô khác với việc sống lại của những người khác 82
III. Sự phục sinh của Đức Kitô dạy ta điều gì? 85
MỤC VI: ĐỨC KITÔ LÊN TRỜI 88
Lên trời ngự bên hữu ĐứcChúa Cha phép tắc vô cùng  
I. Sự lên trời của Đức Kitô là một việc siêu phàm 88
II. Sự lên trời của Đức Kitô là một điều hợp lý 90
III. Sự lên trời của Đức Kitô là điều hữu ích 91
MỤC VII: ĐỨC KITÔ QUANG LÂM 93
Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết  
I. Hình thức phán xét 94
II. Nỗi sợ hãi mà sự phán xét gây ra cho ta 98
III. Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? 100
MỤC VIII: TÔI TIN KÍNH CHÚA THÁNH THÂN 101
Tôi tín kính Đức Chúa Thánh Thần  
I. Thánh Thần là Chúa 103
II. Những hoa trái Chúa Thánh Thần 106
MỤC IX: TÔI TIN GIÁO HỘI THÁNH THIỆN, CÔNG GIÁO 110
Tôi tín Hội thánh hằng có ở khắp thế này  
I. Duy nhất 113
II. Thánh thiện 115
III. Công giáo 117
IV. Vững bền 118
MỤC X: TÔI TIN SỰ HIỆP THÔNG CÁC THÁNH, ƠN THA TỘI 120
Các thánh thông công. Tôi tín phép tha tội  
MỤC XI: TÔI TIN THÂN XÁC SỐNG LẠI 128
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. 129
I. Những lợi ích của niềm tin 130
II. Các đặc điểm của những người sống lại 131
III. Trạng thái của các phúc nhân 133
IV. Trạng thái của những người bị luận phạt 134
MỤC XII. TÔI TIN ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU 135
Tôi tin hằng sống vậy. Amen  
I. Sự sống vĩnh cửu 137
II. Những kẻ ác 140