Redeeming the Time
Phụ đề: A Political Theology of Environment
Tác giả: Russell Kirk
Ký hiệu Tác giả: KI-R
DDC: 261.8 - Kitô giáo và các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008861
Nhà Xuất bản: New Bedford, MA
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 22
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có