Jesus
Tác giả: David F. Ford, Mike Higton
Ký hiệu Tác giả: FO-D
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài - Kitô học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008857
Nhà Xuất bản: Oxford University Press
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 572
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có