Để không gì là vô ích
Phụ đề: Tái suy tư về Công đồng Vatican II
Nguyên tác: Perché nulla vada Perduto - Ripensameniti sul Concilio Vaticano II
Tác giả: Reniero Cantalamessa
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
DDC: 262.911 - Nghiên cứu, học tập Công vụ Tòa thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008784
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008785
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008786
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
LỜI GIỚI THIỆU 5
DẪN NHẬP 9
I  
ĐỨC KITÔ, ÁNH SÁNG MUÔN DÂN  
Một lối đọc Lumen Gentiumtheo hướng Kitô học 13
1- Một Giáo hội học mang tính Kitô học 13
2-  Giáo hội như là Thân thể và là Hiền thê của Đức Kitô  16
3-  Từ Giáo hội đến linh hồn 18
4-  Một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu 25
II  
MỌI NGƯỜI ĐƯỢC KÊU GỌI NÊN THÁNH  
Theo Lumen Gentium, Chương V 31
1- Các ngươi hãy nên thánh vì Ta, Thiên Chúa các ngươi là thánh 33
2-  Sự mới mẻ của Chúa Kitô  38
3-  Những thánh nhân hay những kẻ thất bại 44
4-  Phục hồi con đường dẫn tới sự thánh thiện 48
III  
ĐỨC MARIA TRONG MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC KITÔ VÀ GIÁO HỘI 52
1-  Thánh Mầu học trong Lumen Gentium 52
2-  Viễn tượng đại kết về Đức Maria như là Mẹ của các tín hữu 55
3-  Đức Maria, Mẹ và Nữ tử của Lòng thương xót Chúa  62
IV  
THỜ PHƯỢNG TRONG THẦN KHÍ VÀ SỰ THẬT   
Những Suy tư về Sacrosanctum Concilium 69
1- Công đồng Vatican II: một phụ lưu, chứ không là dọng sông 69
2-  Vai trò của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ 72
3-  Thờ phượng “trong Thánh Thần” 77
4. Sự nguyện giúp cầu thay 83
V  
HÃY ĐÓN NHẬN LỜI ĐÃ GIEO TRONG CHÚNG TA   
Suy tư về Hiến chế Tín lý Dei Verbum 88
1-  Một vị Thiên Chúa đang nói 89
2-  Lectio Divina 95
a.  Đón nhận Lời 96
b.  Chiêm ngắm Lời 100
c.  Thực hành Lời 103
VI  
LOAN BÁO LỜI  
Chúa Thánh Thần, Tác nhân chính của việc Phúc âm hóa 106
1- Phương tiện là sứ điệp 108
2-  Lời và hành động 111
3-  Làm thế nào đế trở thành những người rao giảng 116
4-  Phúc âm hóa và Lòng Thương xót 120
VII  
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  
Trong Gaudium et Spes và hôm nay 123
1- Hôn nhân và gia đình trong chương trình Thiên Chúa và trong Tin mừng Chúa Kitô 125
2-  Giáo huấn Kinh thánh nói gì với chúng ta hôm nay 132
3-  Một lý tưởng để tái khám phá 137
VIII  
HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ HIỆP NHẤT KITÔ GIÁO   
Suy tư về Unitatis Redintegratio 145
1- Con đường đại kết sau Vatican II 145
2-  Một năm giáp năm thế kỷ của cuộc Cải Cách Tin Lành (1517) 150
3-  Vượt trên các biểu thức 156
4-  Hiệp nhất trong bác ái 160