Thử tìm một con đường dẫn đến Thượng Đế
Tác giả: Chủng sinh Giuse Bùi Minh Quốc
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu và các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008779
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 29
Số trang: 40
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
DANH MỤC CHỮ TẮT 2
LỜI NÓI ĐẦU 3
NỘI DUNG 5
Phần I: DANH TỪ THƯỢNG ĐẾ VÀ QUAN NIỆM VỀ THƯỢNG ĐẾ 5
I. Định nghĩa danh từ Thượng Đế 5
1. Theo Hán tự 5
2. Theo tiếng Hy lạp 6
3. Theo tiếng Pháp 6
4. Tiểu kết 6
II. Nguồn gốc ý niệm danh xưng Thượng Đế 7
III. Quan niệm của Do thái và Kitô giáo về Thượng Đế 9
IV. Kết luận 12
Phần II: THỬ TÌM MỘT CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THƯỢNG ĐẾ 14
I. Khởi đi từ vũ trụ vật chất 14
1. Một vũ trụ bao la 14
2. Một vũ trụ chuyển động 16
3. Một vũ trụ trật tự 21
4. Một vũ trụ cấp bậc 25
5. Kết luận 28
II. Khởi đi từ tếng nói lương tâm 29
1. Khái niệm lương tâm 31
2. Vai trò của lương tâm 31
3. Nguồn gốc lương tâm 32
III. Tìm một con đường dẫn tới Thượng Đế 35
TỔNG KẾT 37
THƯ MỤC THAM KHẢO 39
WEBSITE THAM KHẢO 40