Thần học tự nhiên là gì?
Tác giả: Paul Clavier
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp, Nguyễn Kiều Tiên
DDC: 212.1 - Sự hiện hữu của Thượng đế (thần lý học)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008777
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008778
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
NHỮNG CON ĐUỜNG CỦA THẦN HỌC TỰ NHIÊN  
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC VẤN ĐỀ  
Dị luận vô thần (objection athée) 5
Dị luận duy tín thuyết (íidéisme) và thuyết bất khả tri (agnostique) 7
Một bộ môn bị tai ương? 10
Đi tìm một môn khoa học đã mất? 13
Một vấn đề bị loại bỏ 14
Một vấn đề đã bị lỗi thời 18
Một vốn đề đã bị dịch đổi 20
NGUỒN TÀI LIỆU VÀ NGHỊCH LƯU CỦA THẦN HỌC TỰ NHIÊN  
Các nguồn 25
Các sự phân kháng ngoài triết học 31
Lý trí tự nhiên và mặc khải siêu nhiên: sự điều phối hay tính vòng vo?  34
Lý trí bị hy sinh trên bàn thờ cái vô nghĩa? 36
Các lời tuyên bố trung hòa vừa hoài nghi vừa tâm lý của thần học tự nhiên 42
CHỨNG CỨ VŨ TRỤ LUẬN VÀ CÁC CHỨNG CỨ THẦN HỌC VẬT LÝ 51
NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA CHỨNG CỨ HỮU THỂ LUẬN 81
TUYỂN TẬP VÀ BÌNH LUẬN - VĂN BẢN 1: Thánh Tô-ma Aquinô. Tổng luận thần học.  
Mục 2: Nếu sự hiện hữu của Thiên Chúa là chứng minh được hoặc không  95
Mục 3: Nếu Thiên Chúa hiện hữu hoặc không 98
BÌNH LUẬN  
Trình bày 103
Phân tích và thảo luận:  
Sự hiện hữu của Thiên Chúa không phải là một mục của đức tin 109
Năm con đường hay là năm ngõ cụt? 117
Đi đến cái vô cùng trong chuỗi các nguyên nhân?  119
VĂN BẢN 2: HUME  
Đối thoại về tôn giáo tự nhiên (1779), Phần 9 128
Phần trình bày 135
Phân tích và thảo luận:  
Chứng cứ tiền nghiệm 140
Luận cứ và xác tín 150
Có thể chứng minh sự hiện hữu được không? 142
Sự vĩnh hằng của thế giới có miễn cho nó một nguyên nhân hiện hữu không?  144
KẾT LUẬN 157
PHỤ LỤC I  
THẦN HỌC "TỰ NHIÊN" LÀ GÌ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ? 159
PHỤ LỤC II  
THẦN HỌC TỰ NHIÊN. (Nguồn Wikipédia, nguyên bản Tiếng Pháp) 165
PHỤ LỤC III  
Tuyên ngôn của ủy Ban Thần học quốc tế về luật tự nhiên  174