Catholic Encylopedia
Tác giả: Peter M. J. Stravinskas
Ký hiệu Tác giả: ST-P
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008632
Nhà Xuất bản: Our Sunday Visitor
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 23
Số trang: 1007
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có