Từ điển Công giáo
Phụ đề: 2022 mục từ
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu Tác giả: HOI
DDC: 230.003 - Từ điển, bách khoa từ điển, sách tra cứu về Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008155
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 1216
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008156
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 1216
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008345
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 1216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008365
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 1216
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Ban điều hành V
Ban biên tập và cộng tác viên định nghĩa V
Ban văn phòng thường trực VII
Ân nhân đã tài trợ công trình và một số giáo dân ẩn danh thiện chí VIII
Lời giới thiệu của Đức Cha nguyên chủ tịch UBGLĐT – Hiện là chủ tịch HĐGMVN – cho ấn bản từ điển Công giáo 500 mục từ, năm 2011 IX
Lời giới thiệu của Đức Cha đương kim chủ tịch UBGLĐT XI
Lời dẫn XIII
Ký hiệu các sách Thánh Kinh XV
Ký hiệu các văn kiện Công Đồng XXVI
Các chữ viết tắt khác XXVII
Từ điển 1
Phụ lục 997
Tên riêng tiếng nước ngoài 997
Tên riêng trong Thánh Kinh 997
Tên riêng các thánh, các Đức Giáo Hoàng, các giáo phụ 1011
Mục từ đối chiếu Anh – Việt 1014
Mục từ đối chiếu Âm Hán – Trung – Việt 1056
Mục từ đối chiếu Latinh – Việt 1130
Mục từ đối chiếu Pháp – Việt 1171
Sách tham khảo 1212
Xem đầy đủ Thu gọn