Thư gửi một linh mục trẻ
Nguyên tác: Lettres à un jeune prêtre
Tác giả: Pietro De Paoli
Ký hiệu Tác giả: PA-P
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007990
Nhà Xuất bản: Plon
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008162
Nhà Xuất bản: Plon
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có