Sổ tay dịch thuật Anh ngữ Công giáo
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng, Maria Ngô Thị Ngọc Huyên, Têrêxa Đinh Thị Thu Hà
Ký hiệu Tác giả: TA-H
DDC: 200.3 - Từ điển, bách khoa thư tôn giáo
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007970
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 897
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007971
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 897
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có