Huấn từ của Đức Gioan Phaolô II ngỏ với các Linh mục
Phụ đề: Những suy tư điểm tô cuộc đời Linh mục
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu Tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007853
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008010
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có