Suy tư tản mạn về một số chủ đề Triết học
Tác giả: Lm. Nguyễn Hữu Thy
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 107 - Giáo dục, nghiên cứu và các đề tài triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007755
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007756
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 249
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có