38 Dấu ấn niềm tin gia đình Đa Minh
Nguyên tác: 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết
Tác giả: Lm. Px. Đào Trung Hiệu, OP
Ký hiệu Tác giả: DA-H
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008031
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008032
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 188
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
THÁNH GIÁM MỤC  
Thánh Ignatio Delgado Y 6
Thánh Đa Minh Henares Minh (Xuân) 14
Thánh Giuse Diaz Sanjurjo An 21
Thánh Giuse Garcia Sampedro Xuyên 27
Thánh Jeronimo Hermosilla Liêm OP 32
Thánh Valentinô Berrio Ochoa Vinh 42
THÁNH LINH MỤC  
Thánh Phanxico Federich Tế 51
Thánh Mattheu Alonso Liciniana Đậu 57
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm 62
Thánh Jacintô Castanxeda Gia 67
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến 71
Thánh Giuse Fernandez Hiền 75
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh 80
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự 85
Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước 89
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ 92
Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên 96
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển 100
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch 103
Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu 106
Thánh Giuse Trần Văn Tuân (Hoan) 109
Thánh Phêrô Alma Tô Bình 112
THÁNH LINH MỤC, TOP  
Thánh Augustino Shoeffler Đông, Mép 116
Thánh Đa Minh Đỗ Đình Cẩm 121
Thánh Tôma Ngô Túc khuông 124
THÁNH THẦY GIẢNG, TOP  
Thánh Phanxicô Nguyễn Văn Chiểu 128
Thánh Giuse Nguyễn Văn Uyển 133
Thánh Phanxicô Xavie Hà Trọng Mậu 137
Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy 143
Thánh Tôma Đào Đình Toán 148
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang 151
THÁNH GIÁO DÂN, TOP  
Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh 155
Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới 158
Thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ 163
Thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh 168
Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm 173
Thánh Giuse Phạm Trọng Tả 178
Thánh Luca Phạm Trọng Thìn 178