Thần học ngày nay
Phụ đề: Viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuân
Tác giả: UB. Thần học Quốc tế
Dịch giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
DDC: 230.011 - Nguyên lý của Thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007728
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007729
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008782
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 142
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có