Linh mục. Tác vụ và đời sống
Tác giả: TGM. Bùi Chu
Ký hiệu Tác giả: TOA
DDC: 248.892 - Hướng dẫn đời sống cho các Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000730
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001481
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001483
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001484
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001485
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001486
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
L.m Giuse Lê văn Sở 3
L.m Giuse Mai xân Thanh 15
L.m Vinh sơn Đỗ Huy Hoàng 33
L.m Vinh sơn Đỗ Huy Hoàng 53
L.m Giuse Phạm Quốc Điêm 85
L.m Micae Phao lô Trần Minh Huy 119
L.m Gioakim Ngô Minh Mạnh 141
Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm 157
L.m Giuse Mai Văn Châu 169
L.m Giuse Vũ Ngọc Tứ 177
L.m Phao lô Đinh Quang Tiến 193
L.m Giuse Trần Quốc Tuyến 211
L.m Micae Phao lô Trần Minh Huy 245
Xem đầy đủ Thu gọn